Nieuwe beleidsnota wil kansspelen hervormen

26 februari 2021 Posted in Casino Nieuws, TopOnlineCasino nieuws Geen reacties

Beleidsnota Van Quickenborne Hervorming Kansspelen speelhallen 2021

Menselijkere justitie

De huidige minister van justitie Vincent Van Quickenborne geeft in de nieuwe beleidsnota ‘Justitie’ aan wat er allemaal moet veranderen bij ‘kansspelen’.

Zo moeten de illegale kansspelaanbieders beter in kaart worden gebracht met het oog op het reguleren van de sector. Als gokken niet veiliger en meer verantwoord wordt dan zijn jullie spelers vaak vogels voor de kat want alleen duidelijke regelgeving en naleving kunnen een uitweg bieden.

Er moet dus een duidelijk kader gecreëerd  worden zodat er bij wantoestanden een doelgerichte bestraffing kan plaatsvinden

Regels doen eerbiedigen

De gerichte controles zullen jullie merken aangezien ze zowel offline als online zullen versterkt worden door duidelijk regelgeving. Justitie gaat er prat op de hiaten in de kansspelwet weg te werken en daarom nemen ze prioritair volgende uitvoeringsbesluiten:

  • De regels voor de consulatie van de Nationale Bank van België zullen bepaald worden. Zo wordt de wekelijkse online speellimiet voor jullie mogelijk gemaakt (artikel 55/1);
  • Ze leggen het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast (artikel 43/3 § 2);
  • De registratie van spelers in de inrichtingen klasse IV, de weddenschapkantoren zal geregistreerd worden (artikel 62);
  • Ze bepalen de voorwaarden voor de in artikel 3 eerste lid punt 3 bedoelde kaart- en gezelschapsspelen (3.3 toestellen in drankgelegenheden, artikel 3, vierde lid);
  • De mogelijkheid om een cashless systeem te implementeren voor de automatische kansspeltoestellen klasse III zal onderzocht worden (kansspelen op café) zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de spelers (artikel 8);
  • Ze leggen de voorwaarden voor de dagbladhandelaars vast (artikel 43/4 § 5);
  • De exploitatiecriteria voor de aanvullende vergunningen zullen bepaald worden (= vergunning voor online aanbieden kansspelen, artikel 43/8 § 2);
  • Er komen bijkomende voorwaarden voor het aanbieden van bonussen en geschenken (artikel 60);
  • Ze leggen aanvullende bepalingen inzake reclame op kansspelen vast (artikel 43/8).

Strijd tegen illegale aanbieders van kansspelen

De binnenlandse en vooral de buitenlandse illegale aanbieders van kansspelen leven de Belgische wetgeving niet na. Om dit een halt toe te roepen zal de Kansspelcommissie samenwerken met internet- en betalingsproviders, alsook met het federaal parket. Volgens voormalig minister van Justitie Koen Geens is een gokverslaving één van de gevaarlijkstezoniet de meest gevaarlijke verslaving die minderjarigen en gezinnen treft.